ABV - Automatisk Brandventilationsanlæg

Brandventilationsanlæg også kendt som ABV. Et ABV anlæg kan benyttes til mange forskellige ting. Det primære formål er dog at ventilere røg og varme, ud af det lokale som det er installeret i. ABV er derved med til at sænke temperaturen og minimere risikoen for røggaseksplosioner.

Skal vi snakke?

  ABV - Brandventilationsanlæg, mekanisk eller termisk

  Automatisk brandventilation er en tilføjelse til brandsikkerheden i virksomheder, boligforeninger, institutioner m.fl. i en brand er det nemlig sjældent ilden, der gør person- og værdiskade, men derimod den giftige røg, som kan minimeres med et ABV-anlæg.

  En brand skal slukkes – men indtil det sker, gælder det om at styre ilden så godt som muligt. Her hjælper et ABV system fra Gelcom, så ilden så vidt muligt holdes væk fra områder med mennesker.

  Det rigtige Automatisk Brandventilationsanlæg, som er forbundet med de øvrige brand-alarmeringssystemer i bygningen, kan hjælpe med at kontrollere flammerne, røgen og de farlige røggasser. ABV-anlægget virker ved at lede røg og varme ud af bygningen, så udbredelsen forsinkes. Dermed holdes flugtvejene frie for skadelig røg og giver bedre sigtbarhed til evakuering. Ved at fjerne varme mindsker ABV-anlægget desuden risikoen for den skadelige virkning på bygningens konstruktion. Det forlænger bæreevnen og giver mere tid til flugt og redning. 

  Et automatisk brandventilationsanlæg kan bestå af forskellige komponenter afhængigt af den enkelte bygning udformning. Det kan blandt andet være: 

  • Oplukkelige ovenlys
  • Åbninger for erstatningsluft
  • Faste og/eller bevægelige røgskærme
  • Automatisk og/eller manuel aktivering

  Termiske centraler til naturlig brandventilation

  Centraler til termisk brandventilation vil sørge for automatisk at åbne ovenlys eller vinduer, der er placeret i taget i tilfælde af brand. Vinduer, døre eller porte der er placeret lavt i bygningen vil også åbne og sørge for at der tilføjes frisk erstatningsluft, så røg og varme ledes ud af den brændende bygning, og holder flugt- og adgangsveje røgfrie. 

  Fordele ved at benytte termiske centraler til naturlig brandventilation:

  • Reducerer antallet af folk der kvæles i røggasser
  • Sørger for at holde flugtveje røgfrie
  • Undgår at bygningen overophedes
  • Slipper for farlige røgeksplosioner
  Person med arbejdsbælte, der giver lommer. Har værktøj i lommerne.
  Person med ledninger over skulderen, på vej imod en el tavle

  Mekaniske centraler til det mekanisk ABV-anlæg

  Ved tilbygninger eller komplekse bygninger er de ikke altid muligt at få erstatningsluft fra to modsat stående sider af bygningen udelukkende fra termisk ventilation, derfor er der behov for et ABV-anlæg  til ventilation eller som supplement til den termiske ventilation. 

  Mekanisk brandventilation fungerer med mekanisk drevne ventilatorer, der tvinger røg ud af bygningen og via et rør blæser erstatningsluft ind i rummet for at fremme en hurtig termisk opdrift. 

  Kundeudtalelser