Gelcom ApS

Ventilation

Hjælper med at opretholde et godt indeklima. Fjerner luftforureninger og erstatter med frisk luft.

Vi sætter en ære og pligt i:

Ønsker du at høre mere?

Vi vender tilbage indenfor 24 timer. Du kan også ringe til os på 35 14 21 61

Referencer

Gelcom ApS

Holdbar og funktionel Ventilationsløsninger

Ventilation er vigtigt for at opretholde et godt indeklima.

Et ventilationsanlæg hjælper med at fjerne luftforureninger, for at erstatte det med frisk luft. Det er vigtigt for sundheden, komforten og præstationsevnen, at være i frisk luft. En ordentligt ventileret bygning, forebygger desuden fugt og skimmel.

Der findes forskellige former for ventilation.

Den naturlige hvor der tilføres luft udefra ved at åbne døre og vinduer. Det kan være svært for mange at, huske sig selv på at få luftet nok ud. Det er vigtigt at undgå generende træk, hvilket også gør det svært at få luftet tilstrækkeligt ud.

Den mekaniske som tilfører konstant ventilation. Det gør den ved at have en udsugning der kan trække den dårlige luft ud for så derefter at tilfører frisk luft.

Vores kernekompetencer

Når der skal bygge nye huse, er der nogle krav der skal overholdes ifølge bygningsreglementet.

Der stilles krav til at alle nybyggerier, virksomheder, boligforeninger, rækkehuse og parcelhuse har ventilation, således at der er tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold.

Derudover er der flere fordele ved ventilationsanlæg, som:

Risikoen for brand

Udvikling og spredning af brand minimeres.

Der ikke sker skader

På personer, installationer og bygningsdele.

Der ikke opstår risiko

For personers sundhed eller komfortmæssige gener.

Unødigt forbrug

At energi ikke sker.

Din sikkerhed

Hos os er du garanteret et godt stykke arbejde

Medlem af Tekniq

Vores Anmeldelser

Det siger vores kunder om os