AVA

Et automatisk varslings anlæg er et anlæg der advare, dem der er i bygningen omkring fare. AVA er lovpligtigt at have installeret i store bygninger med meget trafik. AVA findes i et par forskellige konstellationer, både som tone eller talebesked. Kontakt os i dag og hør mere om hvad vi kan tilbyde.

Skal vi snakke?

  AVA - Automatisk Varslingsanlæg

  Et Automatisk Varslingsanlæg er lovpligtigt i bygninger med mange besøgende, f.eks. Store butikker, hoteller, skoler m.m. skal have et AVA-anlæg, så alle i bygningen bliver evakueret, hvis der f.eks. opstår brand. Det skal ske hurtigt og uden fejl, som  i værste fald kan koste menneskeliv. 

  Varslingen kan enten være som tone eller som en talebesked, der er let at forstå. 

  Varslingsanlæg fås i flere konstellationer. Den simpleste version har en intern varsling med manuel aktivering. Den består typisk af alarmer og alarmtryk, som aktiverer alarmerne ved manuelt tryk.  Alarmtrykkene vil altid have instruks om tilkaldelse af brandvæsnet. Den simple version har ydermere en sireneadvarsel til alle i bygningen. 

  Denne simple version kan udbygges f.eks. med talevarsling, detektorer og forbindelse til brandvæsnet. 

  Elektriker Haslev udfører opgaver

  Talevarsling

  Giver de tilstedeværende instrukser om korrekt evakuering af bygningen. Dette kan give en mere effektiv og roligere evakuering end sirenevarsling. 

  Talevarsling har også den fordel, at de tilknyttede højtalere kan bruges som almindelige højtalere til musik eller til at dele en meddelelse med de tilstedeværende i bygningen. 

  Detektorer

  Aktiverer alarmerne automatisk, så snart en brand detekteres. I modsætning til ABA-anlægget skal brandvæsnet stadig tilkaldes manuelt. 

  Gelcom logo

  Forbindelse til brandvæsnet

  En yderligere udbygning til AVA-anlægget. Det giver en kombineret AVA/ABA løsning med både sirener og/eller talevarsling og signal til beredskabet. 

  Det manuelle alarmtryk, er også nyttigt i andre nødsituationer, hvor det er nødvendigt at evakuere alle ud af bygningen, som f.eks. under bombetrussel. 

  Et moderne AVA anlæg sikrer, at alle i bygningen hurtigt får besked, hvis en farlig situation opstår. Samtidig sørger Gelcom for, at jeres advarselsanlæg hele tiden taler sammen, og at alarmeringen er både korrekt og effektiv, så alle kommer sikkert ud. 

  Kundeudtalelser